И у новој збирци песама "Меко језгро", Драган Хамовић и надаље се држи оних токова у развоју српског песништва који - гледано историјски, традицијски, естетички и културолошки - улазе у његову вертикалу, одсликавајући његов прави, изворни идентитет. Ти токови пореклом су из "главне меморијске жиле", чему је залог језик, језик који је коренски везан за матерње тло.
Ово је истакао академик Милосав Тешић на представљању ове песничке књиге, у издању СКЗ.
Како је рекла Јана Алексић, поетичко опредељење Хамовића усмерено је на естетизацију сећања, у ком се препознаје ћопићевски доживљај света:
- Ова књига сведочанство је песниковог преданог трудбеништва у неговању културе памћења. Књига оцртава зачарани свет детињства и његове кључне актере.
Појашњавајући своју збирку, Хамовић је за "Новости" рекао:
- Меко језгро подразумева тврдо, основно језгро нашег искуства из детињства и предаје коју примамо од блиских и старијих. Неко је рекао да је писање маскирање трауматског језгра кроз поистовећење са књижевним поретком. Можда је и откривање тог језгра, јер по правилу не знамо ко смо. Док писањем не откријемо.
ПРЕЦИ
УЗ стихове, Драган Хамовић је дао и пратећу причу о свом детињству, својим прецима, родитељима, а његове песме је читала глумица Емилија Несторовић.